Stena Line: Usługi promowe a środowisko – jak to pogodzić?

CEO Stena Line - Carl-Johan Hagman - przedstawił postęp firmy w kierunku osiągnięcia celów środowiskowych, poprawy swoich statków i przekraczania oczekiwań klientów.

CEO Stena Line - Carl-Johan Hagman - przedstawił postęp firmy w kierunku osiągnięcia celów środowiskowych, poprawy swoich statków i przekraczania oczekiwań klientów.

Stena Line przeszła do historii w marcu 2015 roku, gdy przekształciła prom pasażerski Stena Germanica na pierwszy na świecie zasilany metanolem. Wspierana przez Unię Europejską warta 22 mln euro konwersja została przeprowadzona w Stoczni Remontowej w Polsce, przy użyciu rozwiązań z dziedzin automatyki od dostawcy Metso, oraz przy współpracy z producentem silnika Wärtsili, dostawcą specjalistycznego metanolu Methanex oraz projektantem statku ScandiNAOS.

Carl-Johan Hagman podkreślił, że firma analizuje szereg opcji pozwalających ograniczenie emisji. Projekt dotyczący metanolu idzie w parze ze strategią o nadrzędnym celu zmniejszenia szkodliwych emisji czy to do morza, czy powietrza, gdyż drastycznie obniża emisje tlenku siarki (SOx), tlenku azotu (NOx) i cząstek stałych (PM).

Stena Line zamierza jednak w przyszłości pójść o krok dalej. Hagman zaznacza, że technicznie, metanol działa bardzo dobrze, ale nie jest najtańszym rozwiązaniem i nie ma długoterminowej pewności cen.

W tym roku Stena Line planuje użyć 8 mln euro dotacji z UE na dofinansowanie kosztów instalacji innej rozważanej technologii (tzw scrubbers – „płuczek”) na dwóch swoich superpromach: Stena Britannica i Stena Hollandica. Konwersja silników na pokładzie obu jednostek ma umożliwić im spełnienie wynoszącego 0,1% limitu emisji siarki na Morzu Północnym pomiędzy Harwich w Wielkiej Brytanii i Hoek van Holland w Holandii. Dotacje obejmą około 30% całkowitego kosztu konwersji, która odbędzie się pod koniec 2016 bądź na początku 2017 r.

Hagman podkreślił, że redukcja negatywnego wpływu na środowisko i osiąganie stałej, 2,5% redukcji emisji dwutlenku węgla rocznie pozostaną wysoko na liście jego priorytetów. Dzięki znacznemu spadkowi cen ropy naftowej, firma przetrwała wdrażanie surowszych przepisów dotyczących stref ECA w styczniu 2015 roku i znacznie zmniejszyła zużycie paliwa. Jednak celem samym w sobie jest znalezienie paliwa, który zredukuje wszystkie poziomy emisji do najniższego możliwego poziomu. Firma chce przekształcić zarówno flotę Stena Line jak i wskazać kierunek dla wszystkich 70 tys. statków żeglujących obecnie po oceanach w kwestii używanych jednostek napędowych.

Stena Line nie tylko poczyniła znaczące postępy w kierunku osiągnięcia założonego przez Hagmana celu, jakim jest stworzenie najbardziej proekologicznej firmy promowej na świecie, ale również w dalszym ciągu usprawnia statki, rozwija ofertę pokładową i osiąga zdrowy rozwój na trasach na Morzu Irlandzkim i Morzu Północnym.

Szwedzki operator promowy kontynuuje również swe starania w celu znalezienia nowych sposobów na zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz poprawy usług pokładowych tak, by jego rejsy pozostały popularne. W tym celu w ubiegłym roku opracowano nowe koncepcje dla posiłków i rozszerzono menu, dodano nowe produkty do sklepów. Odnowiono również program lojalnościowy eXtra do nagradzania stałych klientów rabatami i innymi ekskluzywnymi korzyściami.

Dzięki wymienionym działaniom firma chce kontynuować poprawę świadczonych usług, jak również zwiększać niezawodność i częstotliwość oferowanych połączeń. 

 

[Z mediów]

Udostępnij