Stena podsumowała pierwsze półrocze

Grupa Stena AB opublikowała raport z pierwszego półrocza (1 styczeń-30 czerwiec) 2016 roku.

Z dokumentu wynika, że przychód grupy przed opodatkowaniem wyniósł 1.079 mln SEK. Co prawda, w zeszłym roku przychody grupy w analogicznym okresie wyniosły aż 3.030 mln SEK, ale uwzględniały one sprzedaż serwisu promowego na trasie Helsingborg-Helsingör, sprzedanego za cenę 1.669 mln SEK.

Skonsolidowany zysk EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją), z wyłączeniem zysku netto pochodzącego ze sprzedaży aktywów i zmiany wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnych wyniósł 4,532 mln SEK w porównaniu z 4,315 mln SEK w zeszłym roku.

W przypadku operacji promowych EBITDA grupy Stena wzrosła o 278 mln SEK do 1.172 mln SEK, w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem na poziomie 894 mln SEK. Głównymi czynnikami wzrostu były tu wyższe przewozy pojazdów osobowych (+3%) i frachtowych (+4%) oraz niższe koszty paliwowe.

Pełny raport (w języku angielskim) znajdziecie tutaj: http://www.stena.com/en/Documents/Stena_AB_Group_Q2_2016_Final_ver2.pdf

Źródło:
[Stena Line]

 

Udostępnij