Szwecja: przepisy drogowe w okresie zimowym

W okresie od 1 grudnia do 31 marca, w Szwecji, obowiązują szczegółowe wymagania dotyczące typu opon, w jakie samochód powinien być zaopatrzony ze względu na zimowe warunki panujące na drogach.

Wymagania te dotyczą zarówno lekkich i ciężkich pojazdów, bez względu na miejsce ich rejestracji.

Na terytorium Szwecji, pojęcie „zimowych warunków drogowych” wchodzi w życie, gdy na drogach pojawia się śnieg, lód, śnieg z błotem lub gołoledź. Organem rozstrzygającym, czy w danym miejscu panują zimowe warunki drogowe jest Policja.

Opony zimowe powinny być oznaczone literami M+S (M.S, M-S, M&S lub Mud and Snow). Mogą być z kolcami lub bez kolców. Opony kolcowane mogą być używane w okresie od 1 października do 15 kwietnia włącznie.

Samochody osobowe i lekkie pojazdy

Wymagania, co do opon zimowych lub wyposażenia równorzędnego, dotyczą samochodów osobowych kategorii I, samochodów osobowych kategorii II (samochodów mieszkalnych) o ciężarze całkowitym nieprzekraczającym 3,5 tony, lekkich samochodów ciężarowych, lekkich autobusów oraz przyczep ciągniętych przez te pojazdy.

Głębokość rzeźby bieżnika opon powinna wynosić minimum 3 milimetry, gdy panują zimowe warunki drogowe. Jeżeli samochód ma opony kolcowane, przyczepa również musi posiadać opony kolcowane.

Samochody ciężarowe, autobusy i samochody mieszkalne - nowe przepisy w 2013 r.

Ciężkie samochody, ciężkie autobusy i samochody osobowe kategorii II (samochody mieszkalne) o ciężarze całkowitym przekraczającym 3,5 tony, począwszy od 1 stycznia 2013 r., powinny być wyposażone w opony zimowe lub równorzędne wyposażenie na osiach napędowych pojazdu, przy panujących zimowych warunkach drogowych.

Wymagania dotyczą wszystkich opon na osiach napędowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że samochody o przednich osiach napędowych powinny być zaopatrzone w opony zimowe lub równorzędne wyposażenie również na tylnych osiach pojazdu. Równorzędne wyposażenie oznacza między innymi łańcuchy przeciwślizgowe, ochrony przeciwślizgowe i niektóre opony o grubej rzeźbie bieżnika. Za opony zimowe należy uważać opony o zimowej rzeźbie bieżnika oznakowane literami M+S lub opony oznakowane symbolem „szczyt górski/śnieżynka” (3PMSF).

Wszystkie opony ciężkich pojazdów powinny mieć minimum 5 milimetrów głębokości rzeźby bieżnika, gdy panują zimowe warunki drogowe. Wymaganie to nie dotyczy dołączonych przyczep.

Źródło: Stena Line

Udostępnij