Tallink Group opublikowała sprawozdania roczne za rok 2015.

W roku obrotowym 2015 Grupa przewiozła łącznie 9 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku obrotowym 2015 Grupa przewiozła łącznie 9 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 1,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Przychody Grupy wzrosły o 2,6% do rekordowych 945, 2 mln EUR (921.5 mln euro w 2014 roku), a zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (EBITDA) wzrósł o 20,5% do rekordowego poziomu 181,4 milionów euro (150,6 milionów EUR w 2014 roku).

Zysk netto zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 59,1 milionów EUR (27,3 mln EUR w roku 2014) lub 0,09 EUR na akcję (0,04 EUR w 2014 roku).

Wzrost wyników Grupy jest głównie spowodowany wzrostem liczby pasażerów. Zaobserwowano też wyższe dochody uzyskiwane od  pojedynczego pasażera, jak i wyższe dochody z czarterów. Obniżono także koszty operacyjne. Wyniki poprawiły się we wszystkich segmentach geograficznych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

 

PROMY24.COM

ZA: Tallink Group

REKLAMA:

500-150_dla_promy24.gif

Udostępnij