Tallink Grupp informuje o wypłacie dywidendy

Grupa AS Tallink zdecydowała się wypłacić udziałowcom 13,398,000 euro w ramach dywidend.

Podczas corocznego walnego zgromadzenia, które odbyło się w tym roku, 14 czerwca 2016 Grupa AS Tallink zdecydowała się wypłacić udziałowcom 13,398,000 euro w ramach dywidend. W przeliczeniu na jedną akcję operator promowy wypłaci 0,02 euro.

Grupa potwierdziła na spotkaniu przychód netto za rok finansowy 2015 w kwocie 59,070,000 euro.

 

[Z mediów]

 

 

Udostępnij