Tańsze przeprawy na duńskie wyspy?

Rząd duński wychodzi z inicjatywą wpierania rozwoju gospodarczego regionów kraju położonych na wyspach

Rząd duński wychodzi z inicjatywą wpierania rozwoju gospodarczego regionów kraju położonych na wyspach. Stowarzyszenie Wyspy Duńskie oczekuje, że oznacza to również tańsze połączenia promowe do i z wielu wysp. Wyspy Duńskie lobbują za wprowadzeniem zasady, według której koszt przebycia podobnego odcinka drogi samochodem i promem powinien być identyczny.

Dorte Winther, prezes Wysp Duńskich w tanich połączeniach promowych widzi szansę dla rozwoju biznesu, turystyki, a także samych miast na wyspach.

Duński parlament powołał wcześniej grupę roboczą, która przeliczyła, że projekt będzie kosztował 281 mln koron rocznie i na taką kwotę powinny być przyznane dodatkowe dotacje do serwisów promowych, aby połączenie promowe kosztowało tyle samo co połączenie drogowe. Grupa nie wskazała jednakże w swoim raporcie źródeł finansowania dla tej inwestycji. 

 

[Z media]

Udostępnij