Udane początki partnerstwa P&O Ferries i SOL Continent Line

Nawiązanie partnerstwa między P&O Ferries a SOL Continent Line w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy zaowocowało przeprawieniem 2 000 jednostek towarowych.

Nawiązanie partnerstwa między P&O Ferries a SOL Continent Line w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy zaowocowało przeprawieniem 2 000 jednostek towarowych.
 

Stworzone połączenie towarowe umożliwia klientom korzystającym z usług P&O Ferries przeprawienie ładunków do Zeebrugge, a następnie do Skandynawii z wykorzystaniem serwisu linii SOL na trasie Zeebrugge-Goteborg.
 

Janette Bell, dyrektor handlowy w P&O Ferries przekazała, że zapotrzebowanie zgłaszane w początkowej fazie istnienia nowego serwisu pokazuje, że rynek eksportu i importu towarów ze Skandynawii do Wielkiej Brytanii połączeniami morskimi rośnie.  

Współpraca przewoźnika promowego z SOL Line oznacza, że klienci mogą w prostszy sposób zlecić transport bezpośrednio między Skandynawią a Wielką Brytanią, kontaktując się z jednym operatorem.  Identyczne usługi dostępne są dla klientów prowadzących eksport w przeciwnym kierunku, np. dotyczy to szkockich producentów whisky, którzy eksportują swój produkt na rynki szwedzkie i norweskie.
 

Janette Bell dodaje, ze P&O Ferries to firma z bogatym doświadczeniem, która pomaga swoim klientom transportować towary na duże odległości pomiędzy poszczególnymi krajach. Dodatkowo dyrektor handlowy dodaje, że przedsiębiorstwo spodziewa się w niedługim czasie zawrzeć kolejne partnerstwa, co zwiększy zasięg geograficzny oferty. 


[Z mediów]

 

 

Udostępnij