UE współfinansuje budowę promu napędzanego LNG

UE zapewni ponad 4 miliony euro na skonstruowanie systemu napędowego LNG, który ma zostać zainstalowany na pokładzie promu pasażersko-towarowego w Niemczech.

UE zapewni ponad 4 miliony euro na skonstruowanie systemu napędowego LNG, który ma zostać zainstalowany na pokładzie promu pasażersko-towarowego w Niemczech.

Prom posłuży jako program pilotażowy dla nowej generacji ekologicznych statków. Celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez sektor morski.

Przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku nakładają na operatorów działających w specjalnych strefach kontroli emisji (SECA) zmniejszenie zawartości siarki w paliwach stosowanych z 1% do 0,1% (dyrektywa siarkowa). Przystosowanie statków do  LNG pozwala operatorom na sprostanie temu ograniczeniu.

Projekt współfinansowany przez UE ma działać na rzecz środowiska, społeczeństwa i ekonomiczności.

Prom spełni cel ochrony środowiska dzięki zastosowaniu LNG, czyli zmniejszy emisję dwutlenku siarki. Cel społeczno-ekonomiczny zostanie osiągnięty poprzez połączenie ruchu towarowego z pasażerskim w ramach jednej jednostki.

Współfinansowanie obejmuje koncepcję, projekt, realizację, montaż układu napędowego LNG i wszystkich wymaganych ku temu komponentów, jak również badania po pilotażowym wdrożeniu.

W ramach projektu zostaną również opracowane podstawy prawne dla statków wykorzystujących LNG, do zastosowania w porcie, w celu umożliwienia bezpiecznego tankowania, załadunku i rozładunku towarów.

Prom ma utworzyć szybsze połączenie pasażersko-towarowe pomiędzy wyspą Helgoland i lądem w porównaniu do oferty obecnie wykorzystywanej jednostki napędzanej konwencjonalnym paliwem.

Projekt został wybrany do finansowania UE z pomocą ekspertów zewnętrznych w ramach projektów sieci TENT-T Annual Call 2013, priorytet: dekarbonizacja. Jego realizacja będzie monitorowana przez INEA, Komisję Europejską ds. Innowacji i Networks Executive Agency.

Projekt ma być zakończony w grudniu 2015 roku. 

 

 

Udostępnij