Viking Line opublikował raport za ubiegły rok

Fiński operator promowy Viking Line opublikował pełny raport za rok 2015.

Fiński operator promowy Viking Line opublikował pełny raport za rok 2015. Skonsolidowane przychody wzrosły do 530,5 milionów euro (527,4 milionów euro - 2014). Zysk operacyjny wyniósł natomiast 26,4 EUR (13,7 mln euro - 2014).

Przychody z przewozów pasażerskich zmniejszyły się o 0,8 proc., natomiast przychody cargo wzrosły o 17,3 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Liczba pasażerów na statkach Viking Line w omawianym okresie wyniosła 6 568 684 osoby (6 610 146 - 2014). Operator miał łączny udział w obsługiwanym rynku, w sektorze usług pasażerskich, wynoszący 34,6 procent (35,0 - 2014).

Liczba ładunków przewiezionych przez Viking Line wzrosła o 3,908 jednostek ładunkowych do 133 163 (129 255 - 2014), co oznacza udział w rynku cargo na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku, wynoszącym 21,9 procent.

Głównym czynnikiem, który wpłynął na wyniki osiągnięte przez firmę są udziały w firmie ubezpieczeniowej Försäkringsbolaget Alandia, niższe ceny paliw oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Viking Line spodziewa się nieco niższych przychodów operacyjnych w 2016 roku w porównaniu do ubiegłego roku ze względu na dużą liczbę postojów na suchym doku przewidzianych dla floty.

 

[Z mediów]

 

Udostępnij