Viking Line: silna konkurencja na Bałtyku

Armator Viking Line opublikował sprawozdanie za okres styczeń-marzec 2014.

Armator Viking Line opublikował sprawozdanie za okres styczeń-marzec 2014. Za najważniejsze punkty sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznało:

·         W styczniu Rosella została wprowadzona do fińskiego rejestru statków a Viking XPRS do rejestru estońskiego,

·         20 marca Dyrektorem Zarządzającym został Jaan Hanses, zastępując tym samym Mikaela Backmana,

·         Czynniki ryzyka są zależne od cen surowców,

·         Perspektywy na 2014 rok: Konkurowanie na rynku usług oferowanych przez Viking Line’s jest trudne i oznacza ciągłą presję cenową. Zmiany wolumenu i ceny w następnej części roku obrotowego będą kluczowe dla zysku grupy. Latem 2014 oprócz standardowych tras Helsinki-Mariehamn-Stockholm promy Mariella i Gabriella będą także obsługiwały połączenie Helsinki-Tallinn.

Zarząd spółki uważa, że przychody z działalności operacyjnej w 2014 roku ulegną poprawie w stosunku do przychodów operacyjnych z 2013 roku. Jest to wartość w której zarząd pomija zyski ze sprzedaży Isabelli (11,9 mln EUR).

 

Udostępnij