Viking Line: Spadek wyników w okresie styczeń-wrzesień 2016

Fiński operator promowy Viking Line zaobserwował spadek wyników spowodowany prowadzonym programem modernizacji statków oraz spadkiem popytu.

Łączna wielkość sprzedaży grupy Viking Line w okresie 1 stycznia - 30 września 2016 wyniosła 397,3 mln euro (dla porównania w analogicznym okresie w 2015 roku wynosiła ona 403,1 mln euro). Zysk operacyjny wyniósł 14,8 mln euro (w 2015- 22,5 mln euro).

Skonsolidowane przychody operacyjne spadły głównie z powodu utraty dochodów w związku z zaplanowanym suchym dokowaniem mającym na celu konserwację i modernizację statków oraz ze spadkiem popytu w drugiej części opisywanego okresu. Wynagrodzenia i inne świadczenia socjalne dla zatrudnionych wzrosły w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach marynarzy w Finlandii. Jednak oczekuje się, że wpływ kosztowy tych zmian zmniejszy się do końca bieżącego roku obrotowego.

Skonsolidowane koszty operacyjne wzrosły o 1,4%- z 244,3mln euro w roku ubiegłym do 247,8 mln euro obecnie. W trzecim kwartale sprzedaż spadła o 2,9% do poziomu 159,3 mln euro. Dla porównania w analogicznym okresie w roku ubiegłym wskaźnik ten wynosił 164,1 mln euro. Przychody operacyjne w badanym okresie wyniosły 25,3 mln euro- w roku ubiegłym wynosiły one 30,1 mln euro.

Źródło:
[Media/Viking Line]

 

Udostępnij