Władze Wielkiej Brytanii i Francji z nowym planem ws. Calais

Władze Wielkiej Brytanii i Francji przedstawiły nowe środki bezpieczeństwa, które mają zapobiegać wtargnięciom nielegalnych imigrantów do czekających w Calais ciężarówek i metody mające przezwyciężyć kryzys imigracyjny w regionie.

W ubiegły wtorek odbyło się spotkanie rządów Wielkiej Brytanii i Francji, na którym poruszono kwestię nielegalnych imigrantów, którzy przez Morze Śródziemne przedostają się do Europy. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało, że Francja i Wielka Brytania będą kontynuowały współpracę w ramach „Joint Declaration” zawartej we wrześniu 2014 r., która zobowiązywała Wielką Brytanię do przekazania 12 mln funtów, aby poprawić sytuację w Nord Pas de Calais. Brytyjskie MSW, 14 lipca, ogłosiło przekazanie dodatkowych funduszy, które pokryją koszty stworzenia bezpiecznej strefy postoju ciężarówek.

Rząd francuski wysłał już do Calais znaczne siły policyjne, których zadaniem jest pilnowanie przestrzegania prawa i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla osób i towarów. Ponadto, Francja wprowadziła program pomocy humanitarnej dla imigrantów. Kraj wydał już 10 mln euro w ciągu roku na pokrycie kosztów pomocy dla imigrantów w Calais i spodziewa się, że na ten cel, będą przeznaczane dodatkowe środki.

Francja i Wielka Brytania mają zamiar kontynuować kampanie informacyjne, które mają na celu uświadamiać imigrantów o możliwości uzyskania azylu politycznego we Francji, a także informować o prawdziwych warunkach życia, czekających na nich na Wyspach.

Ponadto, w Calais powstaje strefa oczekiwania dla ciężarówek, w celu zapewnienia im bezpiecznego postoju, bez narażania na włamania ze strony imigrantów. Bezpieczna strefa, w połączeniu z dodatkowym ogrodzeniem, zapewni postój 230 pojazdom.

Oba kraje, które mierzą się z kryzysem w Calais, zapewniają, że kluczową sprawą jest stabilizacja sytuacji w państwach, z których pochodzą imigranci oraz powstrzymanie działalności gangów przemytników ludzi. Tylko rozstrzygnięcie tych kwestii, zapewni długoterminowe rozwiązanie problemu nielegalnych imigrantów. Wielka Brytania i Francja, w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) Unii Europejskiej, podjęły współpracę, która ma na celu, wzmocnić determinację UE, w celu zwalczania przemytu ludzi z Afryki do Europy. Planowane jest opracowanie szczegółowej analizy sytuacji i strategii rozwiązującej ten problem.

Ponadto, planowane jest wdrożenie działań polegających na systematycznej identyfikacji migrantów. Uchodźcy, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej przed prześladowaniem lub poważną krzywdą we własnym kraju, mają być skutecznie przekazywani krajom, z których pochodzą. Wielka Brytania i Francja zgadzają się, że w tym celu, niezbędne jest podjęcie współpracy z krajami pochodzenia imigrantów, w szczególności z krajami Afryki Zachodniej. W Nigrze, do końca roku, ma powstać centrum pomocy dla migrantów przy współpracy z  Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji.

Rząd brytyjski ogłosił, że wprowadzone zostaną programy pomocowe dla afrykańskich krajów, które są „korzeniami kryzysu migracyjnego”. Obejmować będą inicjatywy o łącznej kwocie 217 mln funtów, które mają pomóc około 2,5 mln uchodźcom i bezrobotnym w tych krajach. Dodatkowe 100 mln funtów ma zostać przekazane na pomoc dla przesiedlonych z powodu wojny w Syrii.

Richard Burnett z brytyjskiego stowarzyszenia Road Haulage Association twierdzi, że władze podejmowały dotychczas niewłaściwe kroki w celu poprawy sytuacji w Calais. Uważa, że zamiast realizacji spójnej strategii, wykonywane są różne działania, które nie stabilizują sytuacji.

Burnett uważa, że w chwili obecnej tylko duża liczba wyszkolonych pracowników pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa kierowców i swobodny przepływ towarów. Uważa, że można to osiągnąć jedynie poprzez rozmieszczenie w Calais francuskiego wojska, w liczbie która zagwarantuje ochronę dla wszystkich samochodów ciężarowych.

 

[Zdjęcie: Reuters

Z mediów]

Udostępnij