Woda balastowa: Pozostało 0,18% światowego tonażu floty handlowej

0,18% światowego tonażu dzieli nas od wprowadzenia konwencji o wodzie balastowej (BWT).

Jak informuje Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), Belgia jest ostatnim krajem, który zdecydował się na ratyfikuję konwencji o wodzie balastowej.

Konwencja jest obecnie o krok od wcielenia w życie. Belgia będzie 48 krajem, który ratyfikuje konwencję.

W celu wprowadzenia konwencji w życie muszą być spełnione dwa warunki: 30 krajów powinno ratyfikować konwencję (obecnie mamy 48 krajów – warunek spełniony) oraz flota handlowa tych państw powinna stanowić nie mniej niż 35% światowego tonażu. (niespełnione). Konwencja BWM wejdzie w życie w ciągu 12 miesięcy od daty spełnienia obydwu warunków.

Tonaż floty handlowej okazał się największą przeszkodą we wdrożeniu konwencji, czyniąc

ten proces długim i żmudnym, pomimo faktu, że już wiele podmiotów rynkowych zainwestowało duże sumy finansowe w rozwój technologii systemów oczyszczających.  

Po ratyfikowaniu prze Belgię konwencji, łączny tonaż floty handlowej osiągnie poziom 34,82%, tym samym pozostanie tylko 0,18% światowego tonażu do uruchomienia konwencji.

Konwencją BWT (Konwencja o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami na Statkach – Requirements and Latest Systems of Ballast Water Treatment) zobowiązuje wszystkich armatorów do wyposażenia statków w systemy oczyszczania wody balastowej w celu walki z problemem skali światowej przemieszczania się drogą morską mikrobów i organizmów żywych z odległych zakątków całego świata. Prowadzane badania pokazały, że większość niepożądanych organizmów morskich przypływa w zbiornikach balastowych statków lub uczepione do ich kadłubów. Konwencja ma zapobiec jednemu z największych zagrożeń ekologicznych.

Oprócz konwencji o wodzie balastowej Belgia zobowiązała się do ratyfikowania również konwencję z Hongkongu, która ma na celu zapewnienie zrównoważonego dla środowiska złomowania statków.  Jednakże konwencja z Hongkongu jest zdecydowanie daleko od spełnienia celu, ponieważ podpisały ją do tej pory zaledwie cztery państwa spośród wymaganych 40 krajów i 40 procent globalnej floty handlowej do rektyfikowania konwencji, zanim wejdzie ona w życie 24 miesiące później.

 

[Z mediów]

REKLAMA:

cargo_pl_banner_650x150.gif

 

Udostępnij