Wyniki Grupy Eurotunnel

Grupa Eurotunnel niedawno opublikowała pełne wyniki za rok 2013, które uwzględniają także działalność spółki-córki – MyFerryLink.

Nastąpiła znaczna poprawa wyników finansowych grupy jako całości, z przychodami przekraczającymi 1 miliard EUR – dokładnie 1,092 miliarda EUR.

Jest to 12% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł 101 milionów EUR. Dzięki takiemu wynikowi zarząd mógł zarekomendować 25% wzrost wartości wypłacanej dywidendy.

Grupa zanotowała 9% udział frachtów (przewozów ładunków) w całości przewozów realizowanych na Kanale LaManche. Przychody z frachtów osiągnęły pułap 74 milionów EUR, w porównaniu do mizernego wyniku 7 milionów EUR osiągniętego za 4,5 miesiąca roku 2012.

Wynik EBITDA spółki MyFerryLink wyniósł 22 miliony EUR.

Oczekując na nową decyzję Brytyjskiego Trybunału Apelacyjny ds. Konkurencji, w zakresie przewozów promowych, która ma zostać wydana w maju, grupa Eurotunnel ma zdecydowanie optymistyczne perspektywy na najbliższe 2 lata, w szczególności jeśli wziąć pod uwagę nadchodzące ożywienie gospodarcze w Wlk. Brytanii.

Komentując potencjalny wpływ planowanej na 2015 implementacji przepisów dyrektywy siarkowej na sektor przewozów promowych, grupa Eurotunnel stwierdziła że jest uważana ze najbardziej pro-ekologicznego przewoźnika, operującego na Kanale LaManche.

Udostępnij