Wzrost ruchu promowego w porcie w Kilonii

W pierwszej połowie bieżącego roku, ilość przeładunków portowych w Kilonii (niem. Kiel), stale rosła.

Łącznie, w pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku obsłużono 3.240.000 ton ładunków, co oznacza 3% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W sektorze pasażerskim natomiast odnotowano wzrost w wysokości 3,1%- obsłużono około 900.000 pasażerów statków wycieczkowych.

Podstawą wzrostu był ponownie ruch promowy, który generował 80% spośród wszystkich operacji. Trasy do i ze Skandynawii cieszyły się ponadprzeciętnym zainteresowaniem klientów, podczas gdy poziom usług świadczonych we wschodniej części Morza Bałtyckiego utrzymał się na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.

Dyrektor Zarządzający portu w Kilonii- Dirk Claus oświadczył, że możliwe jest osiągnięcie pozytywnego rozwoju gospodarczego w tym roku, jednak sankcje handlowe, które zostały nałożone na Rosję wpływają negatywnie na rynek. Eksport żywności do Rosji spadł, a import ucierpiał na skutek spadku wartości rubla. 

W pierwszym półroczu 2014 roku w Kilonii wzrósł nie tylko ruch promowy- obsługa przeładunku ładunków masowych również się zwiększyła. W szczególności wzrósł transport paliwa (węgiel) oraz materiałów budowlanych (żwir). 

W pierwszej polowie 2014 roku, intermodalny ruch towarowy został wykorzystany w przypadku 12,245 wysyłek. Wynik ten stanowi wzrost o ponad 1,8%. Port w Kilonii aktualnie jest  częścią krajowej sieci intermodlanej za sprawą bezpośrednich usług wahadłowych  z Hamburga, dzielnicy Billwerder, która łączy się połączeniem kolejowym z Duisburgiem, a następie tranzytem przez Alpy z Weroną w północnych Włoszech.

Dirk Claus dodaje, że możliwy jest transport jeszcze większej ilości ładunków koleją, ale niezbędne jest odnowienie stacji rozrządowej w Kiel-Meimersdorf. Obecnie trasę tę mogą obsługiwać jedynie pociągi do 500 metrów długości, po przebudowie ich długość wynosić będzie nawet do 700 metrów.

Udostępnij