Stena Line przypomina o karach za wyciek paliwa na pokładzie

Stena Line w związku z powtarzającymi się przypadkami rozlewu paliwa na pokładzie promu lub na placu manewrowym przypomina kierowcom instrukcję postępowania.

Stena Line w związku z powtarzającymi się przypadkami rozlewu paliwa na pokładzie promu lub na placu manewrowym przypomina kierowcom instrukcję postępowania.

Operator prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa na pokładach samochodowych promów, w odniesieniu do wycieków paliwa. W ostatnim czasie zostały zarejestrowane przypadki wycieku paliwa z przepełnionych zbiorników ciężarówek podczas podróży morskich. Wielu kierowców wyjeżdzających z Polski tankuje do pełna bezpośrednio przed wjazdem na prom, co może skutkować rozlewem podczas przeprawy z powodu rozszerzalności cieplnej paliwa, w skutek zwiększenia temperatury lub też wynikać z braku szczelności korka wlewu paliwa. Skutki takich wycieków mogą być bardzo poważne, między innymi ryzyko pożaru czy wypadków, dlatego w przypadku dwukrotnego już udokumentowanego incydentu rozlewu paliwa, Stena Line zastrzega sobie prawo do odmowy transportu takiego pojazdu.

Operator prosi o instruowanie kierowców, aby nie dopuszczali do przepełnienia zbiornika podczas tankowania oraz aby każdorazowo sprawdzali zbiorniki/zamknięcie/korek wlewu paliwa przed wjazdem na terminal w celu upewnienia się o ich prawidłowym zabezpieczeniu w trakcie podróży morskiej.

W przypadku rozlewu, kosztami sprzątania pokładu Stena Line obciąży klienta. Wartość takiej usługi szacowana jest na 250€.
 

PROMY24.COM
ZA: Stena Line

 

Udostępnij