Zarząd Eurotunnelu nawołuje do mediacji w sprawie MyFerryLink

Szef Grupy Eurotunnel- Jacques Gounon zwrócił się do Komisji Europejskiej o pomoc w sprawie rozwiązania brytyjsko- francuskiego konfliktu dotyczącego przyszłości przewoźnika MyFerryLink.

Szef Grupy Eurotunnel- Jacques Gounon zwrócił się do Komisji Europejskiej o pomoc w sprawie rozwiązania brytyjsko- francuskiego konfliktu dotyczącego przyszłości przewoźnika MyFerryLink.

J. Gounon skontaktował się z Komisarzem ds Konkurencji (Joaquín Almunia), by przyspieszyć ewentualną interwencję, chociaż jak sam stwierdził sprawa nie posiada ogólnoeuropejskiego zasięgu.

Należy przypomnieć, że interesy zależnego od Eurotunnelu przewoźnika promowego MyFerryLink zostały zagrożone z powodu decyzji brytyjskiego urzędu antymonopolowego (CMA), która podtrzymała wcześniejsze orzeczenie Komisji ds. Konkurencji dotyczące usunięcia tego przewoźnika z obsługi przepraw do Dover, ze względu na zasady uczciwej konkurencji.

Od momentu uruchomienia usług promowych na trasie Dover- Calais, armator MyFerryLink zwiększył swoje udziały w rynku towarowym o około10%.

 „W chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że Wielka Brytania i Francja mają zupełnie odmienne poglądy”- powiedział Gounod w wywiadzie dla francuskiego kanału biznesowego- BFM. Podkreślił on także, że jego zdaniem J. Almunia miał pełen wachlarz możliwości, by rozpocząć mediację między stronami.

„Musimy zawrzeć porozumienie dżentelmeńskie”- twierdzi Gounon, podkreślając jednocześnie, iż w przypadku zamknięcia MyFerryLink pracę straci co najmniej 600 osób.

Podejrzewano, że premier Francji- Manuel Valls poruszył temat MyFerryLink podczas rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii, wyjaśniając, iż z punktu widzenia Francji, zamknięcie firmy jest “nie do przyjęcia”. Jednakże nie pojawiła się żadna informacja potwierdzająca te spekulacje. 

CMA uważa, że jeśli MyFerryLink pozostanie na trasie Dover- Calais doprowadzi to do bankructwa jednego z pozostałych przewoźników (DFDS lub P&O). Będzie to spowodowane nadwyżką dostępnego miejsca na promach w stosunku do relanego popytu i potrzebą zminimalizowania wielkości marży, co może ostatecznie doprowadzić do nierentowności operatorów promowych.

W odpowiedzi, wspierany przez francuskie władze Gounon, wskazuje na ostatnie dane o powiększaniu się rynku na wspomnianej trasie, pozwalające na współistnienie trzech konkurencyjnych przewoźników promowych.

Ostateczna decyzja brytyjskiego organu do spraw konkurencji spodziewana jest jeszcze w tym miesiącu.

 

Udostępnij