Zaskakujące wyniki badań na temat ekologiczności współczesnych statków

Raport przygotowany przy współpracy z agencją konsultingową CE Delft zwrócił uwagę na fakt, że efektywność energetyczna statków nie poprawiła się od 1990 roku.

Raport przedstawiony przez pozarządową organizację z siedzibą w Brukseli Transport & Environment sporządzony wraz z inną organizacją NGO Seas At Risk pokazuje inne spojrzenie na ekologiczność statków, a jego wnioski są naprawdę konfundujące.

Raport przygotowany przy współpracy z agencją konsultingową CE Delft zwrócił uwagę na fakt, że efektywność energetyczna statków nie poprawiła się od 1990 roku.

Co więcej, głównym wnioskiem z badań sformułowanych przez Bill’a Hemmings’a, który piastuje w Transport & Environment stanowisko menadżera ds. lotnictwa i żeglugi było stwierdzenie, że w rzeczywistości efektywność nowych statków uległa pogorszeniu od 1990 roku o 10%. Badanie, w którym po raz pierwszy w historii zbadano wydajność nowych statków, wskazuje na porażkę poniesioną przez organizacje morskie działające w celu zmniejszenia emisji statków za pomocą regulacji.

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) w oświadczeniu odwołującym się do raportu, podkreśla, że nie można w ten sposób patrzeć na sytuację i oceniać działań wszystkich organizacji morskich działających na rzecz środowiska za nieodpowiednie.

Nowoczesne statki zbudowane zgodnie z EEDI (Energy Efficiency Design Index) , która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku muszą być zaprojektowane tak, żeby być co najmniej o 10 procent bardziej wydajne (w stosunku do uzgodnień z linią IMO), podczas gdy statki zbudowane po 2030 roku będą musiały być o 30 procent bardziej wydajne.

ICS określiło oświadczenie Transport & Environment jako nadinterpretację, a armatorzy skrytykowali autorów raportu twierdząc, że cała branża morska powinna cały czas wspierać inicjatywy IMO zamiast je krytykować.

Podczas gdy ICS krytykuje raport organizacji pozarządowej, Wyspy Marshalla domagają się surowszych wymogów środowiskowych. Wyspy Marshalla posiadają największy na świecie rejestr jednostek pływających i w wydanym oświadczeniu Minister Spraw Zagranicznych Thom Woodroffe zachęca do wprowadzenia surowszych regulacji emisji CO2.

Wydane oświadczenie poskutkowało. Komitet Ochrony Środowiska IMO (MEPC) zbierze się 11-15 maja, a głównym punktem obrad będzie właśnie emisja CO2. 

 

[Z mediów]

Udostępnij