Zmiany w Eurotunelu - nowe udoskonalenia i zwiększenie środków ochrony

Eurotunel konsekwentnie realizuje plan kolejnych inwestycji. Wszystko po to, aby zwiększyć przepustowość terminali do 8 odjazdów na godzinę w godzinach szczytu oraz zapewnić jak największe bezpieczeństwo przewozów.

Zarządzający terminalami w Coquelles i Folkestone oraz tunelem kolejowym, przez który odbywają się przewozy między Calais i Dover w ruchu wahadłowym, stawiają sobie za cel zapewnienie jeszcze szybszej, bardziej sprawnej i bezpiecznej obsługi pojazdów. Aby zoptymalizować płynność ruchu poprzez terminale obecnie prowadzona jest rewizja procesu alokacji pojazdów. 

Automatyczny system odpraw

Rezultatem procesu ciągłego zwiększania jakości obsługi jest zmiana w automatycznym systemie odpraw, z którego korzystają kierowcy planujący przeprawę Eurotunelem przez Kanał La Manche. Dostępny w 10 językach system check-in, prosi teraz także o potwierdzenie, czy pojazd jest chłodnią oraz czy ładunek zawiera tłuszcze roślinne lub zwierzęce. Gdy odpowiedź na drugie pytanie jest twierdząca, na wydruku z systemu pojawia się litera „F”. Kierowca zobowiązany jest w takim przypadku kierować się wyznaczonym pasem do miejsca załadunku oraz stosować się do wskazówek dawanych przez agentów na terminalach.
Zamontowano też specjalne oznaczenia w miejscach załadunku, aby odpowiednio rozlokowywać pojazdy. W ten sposób znacznie ułatwia się zespołom operacyjnym sprawne przeprowadzenie procesu załadunku i zapewnienie bezpieczeństwa tego procesu.

Co ważne, wszystkie te działania są elementem przygotowań do planowanego na 2020 rok wprowadzenia regularnych kursów co 8 minut w ruchu wahadłowym w obu kierunkach, co pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów.

Bezpieczeństwo kierowców, pojazdów i ładunku

Kolejna inwestycja dotyczy zapewnienia ochrony kierowców oraz pojazdów i ładunków przez nich przewożonych. Jest ona ściśle związana z problemem uchodźców powracających do Calais, o czym pisaliśmy w zeszłym tygodniu: (https://promy24.com/pl/wiadomosci/powrot-uchodzcow-do-calais-fta-ostrzega-mapka-bezpiecznych-parkingow.html)

Kierowca podczas wjazdu na terminal, jeszcze przed odprawą będzie miał możliwość dokładnego sprawdzenia swojego pojazdu - w zależności od typu pojazdu zostanie on skierowany do strefy patrolu z psami lub punktu kontroli wyposażonego w nowy detektor uderzeń serca, który zostanie udostępniony już wkrótce. Nowe urządzenie do detekcji bicia serca o bardzo wysokiej czułości zostało wykonane z zastosowaniem najnowszych technologii, aby wykryć każdą niepożądaną aktywność w pojeździe. W razie wykrycia osób trzecich, podjęte zostaną oczywiście kolejne kroki kontrolne.

Czy opisane inwestycje rzeczywiście istotnie przyczynią się do znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa przewozu oraz płynności ruchu w tunelu pod kanałem La Manche, przekonamy się już wkrótce.

Źródło:
[Eurotunnel]

 

Udostępnij