Zmiany w Stena Line

Stena Lina zleca utrzymanie techniczne statków firmie Northern Marine. Do tej pory promy były obsługiwane przez Irish Sea. Statki przynoszące straty na pięciu trasach zostaną przekazane operatorowi.

Zmiany w Stena Line

Northern Marine Management Limited jest spółką zależną Stena AB Goteborg. Przedsiębiorstwo powstało w 1983 roku. Ich siedzibą jest Clydebank w Szkocji. Northern Marine zapewnia indywidualne usługi dostosowane do potrzeb armatorów i operatorów. Zmiany są spowodowane nowym podejściem Steny Line, w którym armator zaplanował zmniejszenie kosztów utrzymania o 10 milionów funtów rocznie.

Irish Sea domagała się współpracy tylko z brytyjskimi marynarzami i związkami. Swoją polityką zmuszała Stene Line do przejścia na model brytyjski, zwiększenia zatrudnienia, wprowadzenia większej ilości biletów w niższych klasach, oraz zmiany stawek wynagrodzeń przyszłych pracowników.

Northerm Marine przejmie odpowiedzialność za promy na trasach Birkenhead - Belfast STENA Lagan i STENA Mersey, Holyhead - Dublin, Holyhead - Dun Laoghaire i Fishguard - Rosslare.

Rzecznik prasowy Steny Line poinformował : „Firma zidentyfikowała pewne obszary, które będą stanowić fundament do dyskusji z przedstawicielami pracowników oraz związkami Rozmowy te obejmą także decyzję o nie zwiększaniu wynagrodzeń dla pracowników w 2014 roku.”

 

Udostępnij