Znaczna poprawa wyników finansowych DFDS w II kwartale

DFDS poprawia zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBITDA) o 31 % w drugim kwartale 2014 roku, do kwoty 71,7 milionów USD, przy wzroście przychodów w tym okresie o 8 %.

DFDS poprawia zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBITDA) o 31 % w drugim kwartale 2014 roku, do kwoty 71,7 milionów USD, przy wzroście przychodów w tym okresie o 8 %.  Firma podniosła także swoje prognozy na dalszą część roku.

Na znaczącą poprawę DFDS w drugim kwartale złożyły się wzrosty wyników na trasach Morza Północnego, Kanału La Manche oraz w dziale logistyki.

Wyniki opublikowane w czwartek rano pokazują, że Wielkanoc wywarła pozytywny efekt na aktywność pasażerów na wszystkich oferowanych przez operatora połączeniach. Z kolei na 8 procentowy wzrost przychodów miała znaczący wpływ działalność logistyczna.

Dyrektor zarządzający DFDS Niels Smedegaard skomentował, iż wyniki tego kwartału były ponowie nieco lepsze od oczekiwań spółki. Również lipiec, będący pierwszym miesiącem trzeciego kwartały a zarazem miesiącem wysokiego sezonu, przyniósł wyniki przewyższające przewidywania firmy. Przedsiębiorstwo oczekuje kontynuowania umiarkowanych wzrostów w sektorze żeglugi morskiej i usług logistycznych. Niekorzystny wpływ na niektóre połącznia Morza Bałtyckiego ma niestety konflikt między Rosją a Ukrainą.

Dyrektor zarządzający DFDS uważa, że spółka osiągnęła zadowalający 5% wzrost w usługach logistycznych. W zakresie efektywności kosztowej przedsiębiorstwo będzie skupiało się na poprawie efektywności projektów. Biorąc pod uwagę wyniki z pierwszego półrocza DFDS zmienił przewidywania finansowe. Całoroczną wartość EBITDA podniósł o 8,8 milionów USD, czyli zgodnie z przewidywaniami jego wartość  powinna mieścić się w przedziale między 231,1 milionów USD a 257,8 milionów USD.

Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale DFDS osiągnął stratę 20,11 milionów USD  przed opodatkowaniem.

 

 

Udostępnij