Eckerö Line: Tallinn-Helsinki: Zmiana rozkładu

Zakłócenia w ruchu promów linii Eckerö Line.

AKTUALIZACJA 12/06/20

Z uwagi na zniesienie formalnych obostrzeń granicznych związanych z ruchem z Estonii do Finlandii port w Muuga zostanie ponownie otwarty dla ruchu towarowego od 15 czerwca 2020.

Począwszy od tej daty jednostka M/s Finbo Cargo powróci na swoją normalną trasę z Muuga do Vuosaari według standardowego rozkładu.

Podczas trwającej od 6 kwietnia przerwy w rejsach, w Muuga zbuowano nowe stanowiska odprawy oraz znacząco powiększono parking dla pojazdów ciężarowych.

Eckerö Line ma nadzieję, że wspomniane inwestycje usprawnią obsługę ruchu frachtowego w estońskim porcie. Ponadto, jak podkreśla operator, porty w Vuosaari i Muuga znajdują się na końcach obwodnic, dzięki czemu ruch towarowy może płynnie unikać zatorów w obu krajach.

Zapraszamy do rezerwacji przepraw na trasie Vuosaari-Muuga na PROMY24.COM!AKTUALIZACJA 11/05/20

W związku ze złagodzeniem 14 maja 2020 ograniczeń w ruchu pasażerskim do Finlandii, w tym m.in. zezwolenia na podróże służbowe, zmieni się harmonogram rejsów jednostki M/s Finlandia.

Nowy rozkład 
Eckerö Line na trasie Tallinn-Helsinki i v.v. obowiązujący od 14 maja do 18 czerwca 2020 będzie następujący:

Tallinn-Helsinki

05:30 Pon.-Sob.
12:15 Pon.-Pt., Ndz.
18:45 Pon.-Ndz.

Helsinki-Tallinn

09:00 Pon.-Ndz.
15:30 Pon.-Pt., Ndz.
22:00 Pon.-Pt., Ndz.

Z uwagi na niezmienny brak możliwości przeprowadzania odpraw granicznych w porcie Muuga, drugi ze statków Eckerö Line - prom M/s Finbo Cargo będzie w dalszym ciągu pływał z terminala w Vuosaari do A-Terminal w Tallinnie.


23/03/20

W celu zapewnienia płynnego transportu towarów pomiędzy Finlandią a Estonią Eckerö Line wprowadza zmiany w rozkładzie kursującego z Helsinek do Tallinna promu m/s Finlandia.

Nowy harmonogram będzie obowiązywał od 23 marca 2020. 

Tallinn-Helsinki

05:30 Pon.-Sob.
12:30 Pon.-Pt., Ndz.
20:00 Pon.-Ndz.

Helsinki-Tallinn

09:00 Pon.-Ndz.
16:00 Pon.-Pt., Ndz.
23:30 Pon.-Pt., Ndz.

Jednostka będzie we wspomnianym okresie przewozić pasażerów i pojazdy osobowe w ograniczonym zakresie.

Źródło:
[Eckerö Line]


 

Udostępnij