Finnlines: Gdynia-Hanko: Zakłócenia i anulacje przepraw

Informacje o zakłóceniach w ruchu promów z Gdyni do Hanko i v.v. linii Finnlines.

AKTUALIZACJA 12/01/21

Z uwagi na silny, sztormowy wiatr czołowy w trakcie rejsu z Hanko prom MS Finnmerchant wejdzie do Gdyni dziś, tj. 12.01.21 o godz. 18:00 (zamiast godz. 14:00).


W związku z powyższym rozkład przepraw na najbliższe dni został zmodyfikowany:

- przyjście do Gdyni wtorek 12.01 godz. 18:00, wyjście z Gdyni tego samego dnia godz. 23:00;
- przyjście do Hanko środa 13.01 godz. 19:00.

, następnie powrót do normalnego harmonogramu.


AKTUALIZACJA 30/12/20

Jednostka MS Finnmerchant wejdzie dziś, tj. 30.12.20 do portu w Hanko o godz. 18:30 (zamiast o godz. 17:00),
 co jest wynikiem późniejszego wyjścia statku z portu w Gdyni w dniu wczorajszym.


AKTUALIZACJA 09/12/20

Prom MS Finnmerchant dopłynie dziś, tj. 09.12.20 do portu w Hanko o godz. 20:15 (zamiast godz. 17:00).

Opóźnienie spowodowane jest koniecznymi pracami konswerwacyjnymi, które opóźniły wyjście promu z Gdyni o 4 godz.

W związku z powyższym rozkład przepraw na najbliższe dni został zmodyfikowany:

- przyjście do Hanko środa 09.12 godz. 20:15, wyjście z Hanko czwartek 10.12 godz. 0:30.
- przyjście do Gdyni czwartek 10.12 godz. 19:00.

, następnie powrót do normalnego harmonogramu.


AKTUALIZACJA 24/11/20

W związku z panującą w ostatnich dniach sztormową pogodą i wynikającymi z tego powodu opóźnieniami Finnlines zdecydował się na modyfikację rozkładu na trasie Gdynia-Hanko i v.v. w najbliższych dniach:

Zmieniony harmonogram do 27.11.20:

• Gdynia - Hanko 25.11.20 godz.1:00,
• Hanko - Gdynia 26.11.20 godz.4:00.,
• Gdynia - Hanko 27.11.20 godz.6:00,
• w kolejnych dniach powrót do standardowego rozkładu.


AKTUALIZACJA 23/11/20

Z uwagi na wcześniejsze opóźnienia spowodowane przez sztorm prom MS Finnmerchant wejdzie dziś, tj. 23.11.20 do portu w Hanko o godz.18:00 (zamiast godz.12:00). O dalszych zmianach w harmonogramie na najbliższe dni Finnlines poinformuje jutro.


AKTUALIZACJA 19/11/20

Prom MS Finnmerchant przypłynie dziś, tj. 19.11.20 do Gdyni ok. godz. 23:00 (zamiast planowanej godz. 18:00). Opóźnienie jest wynikiem silnego, sztormowego wiatru czołowego na trasie jednostki z Hanko.


AKTUALIZACJA 09/11/20

Z powodu wcześniejszego opóźnienia i wyjścia promu MS Finnmerchant z Gdyni w dniu wczorajszym o godz. 16:20 (zamiast  o godz. 14:00), jednostka dopłynie do portu w Hanko dziś o godz. 13:00 (zamiast planowanej godz. 12:00).


AKTUALIZACJA 04/11/20

W związku z wydłużonym procesem załadunku prom MS Finnmerchant wyszedł wczoraj, tj. 03.11.20 z Gdyni o godz. 21:55 (zamiast godziny 20:00). Z tego powodu jednostka dopłynie dziś do Hanko z ponad 1-godzinnym opóźnieniem (o godz. 18:10 zamiast godz. 17:00).


AKTUALIZACJA 22/10/20

Z uwagi na sztormową pogodę panującą na południowym Bałtyku prom MS Finnmerchant wejdzie do portu w Gdyni dziś o godz. 19:00 (zamiast planowanej godz. 18:00).


AKTUALIZACJA 15/10/20

Z powodu wcześniejszej sztormowej pogody prom MS Finnmerchant dopłynie dziś do Gdyni z fińskiego Hanko o godz. 19:00 (zamiast o planowanej godz. 18:00).


AKTUALIZACJA 14/10/20

Z powodu późniejszego wyjścia z Gdyni w dniu wczorajszym (13.10.20 godz. 22:00 zamiast godz. 20:00) oraz silnego wiatru czołowego na trasie, prom MS Finnmerchant wejdzie dziś (14.10) do portu w Hanko ok. godz. 20:15 zamiast planowanej godz. 17:00.


AKTUALIZACJA 28/09/20

W związku z wydłużonym procesem załadunku prom MS Finnmerchant wyszedł wczoraj, tj. 27.09.20 z Gdyni o godz. 16:45 (zamiast godziny 14:00). Z tego powodu jednostka dopłynie dziś do Hanko z 1-godzinnym opóźnieniem (o godz. 13:00 zamiast godz. 12:00).


AKTUALIZACJA 21/09/20

Finnlines poinformował, że prom MS Finnmerchant dopłynie do Hanko dzisiaj, tj. 21.09.20 ok. godz.13:20 (zamiast o godz. 12:00).

Opóźnienie jest spowodowane przesuniętym wyjściem jednostki z Gdyni w dniu wczorajszym (o godz. 16:45, zamiast o godz. 14:00).


AKTUALIZACJA 14/09/20 

Z uwagi na wcześniejsze opóźnienia prom Finnmerchant wyszedł wczoraj z Gdyni później niż planowano, tj. 13.09 o godz. 18:00 (zamiast o godz. 14:00).

Z tego powodu dzisiejsze wejście jednostki do portu Hanko spodziewane jest o godz. 15:00 (zamiast o godz. 12:00).


AKTUALIZACJA 10/09/20

Prom MS Finnmerchant, płynący z Hanko, wejdzie dzisiaj, tj. 10.09.20 do Gdyni o godz. 21:30 (zamiast o godz. 18:00).

Powodem opóźnienia była konieczność wykonania przed wypłynięciem prac technicznych na jednostce i tym samym opuszczenie fińskiego portu 10.09.20 o godz. 01:30 oraz wiatr czołowy wiejący aktualnie w trakcie jej rejsu do Gdyni. 


AKTUALIZACJA 07/09/20

Finnlines informuje, że prom MS Finnmerchant dopłynie dziś do Hanko ok. godz. 12:45 (zamiast planowej godz. 12:00). Opóźnienie jest efektem wczorajszego późniejszego wypłynięcia z Gdyni spowodowanego problemami operacyjnymi.


AKTUALIZACJA 01/07/20

Z powodu późniejszego wyjścia z Gdyni w dniu wczorajszym (30.06.20 godz. 21:05), prom MS Finnmerchant wejdzie dziś (01.07) do portu w Hanko z około 40-minutowym opóźnieniem (o godz. 17:40 zamiast godz. 17:00). 


AKTUALIZACJA 11/05/20

Dzisiejsze przyjście 
promu MS Finnkraft do portu w Hanko będzie opóźnione o ok. 2 godziny (godz.14:00 zamiast godz. 12:00), co jest wynikiem późniejszego wyjścia jednostki z portu w Gdyni w dniu wczorajszym.


AKTUALIZACJA 06/05/20

Prom MS Finnkraft przypłynie dzisiaj, tj. 6 maja 2020, do Hanko o godz. 19:30 (zamiast planowanej godz. 17:00).

Powodem opóźnienia jest wczorajsze późniejsze wyjście z Gdyni (o godz. 21:30).


AKTUALIZACJA 30/03/20

Płynący z Gdyni do Hanko prom MS Finnmerchant jest opóźniony i wejdzie do fińskiego portu dziś, tj. 30.03.20 o godz. 16:00 (zmiast 12:00).

Przyczyną opóźnienia jest późniejsze wyjście promu z Gdyni w dniu wczorajszym (18:30) i czołowy wiatr wiejący w czasie rejsu.


AKTUALIZACJA 19/02/20

Aby nadrobić obecne opóźnienie promu MS Finnmerchant bez ograniczenia tygodniowej częstotliwości przepraw, rozkład rejsów na trasie Gdynia-Hanko i v.v. zostanie zmieniony jak poniżej:

- Gdynia-Hanko, środa, 19.02.20 godz. 12:00;
- Hanko-Gdynia, czwartek, 20.02.20 godz. 18:00;
- Gdynia-Hanko, piątek, 21.02.20 godz. 23:00; 
- Hanko-Gdynia, niedziela, 23.02.20 godz. 02:00; 
- Gdynia-Hanko, poniedziałek, 24.02.20 godz. 06:00;
- Hanko-Gdynia, wtorek, 25.02.20 godz. 09:00;
- Gdynia-Hanko, środa, 26.02.20 godz. 10:00;
- Hanko-Gdynia, czwartek, 27.02.20 godz. 11:00;
- Gdynia-Hanko, piątek, 28.02.20 godz. 12:00.

Następnie planowany jest powrót do normalnego rozkładu.


Z uwagi na problemy techniczne, prom MS Finnmerchant wymagał naprawy w Hanko, która trwała od 15.02.20 do 18.02.20, kiedy statek wyszedł z fińskiego portu o godz. 03:40.

W związku z powyższym rozkład na trasie Gdynia-Hanko uległ zmianom i będzie w najbliższych dniach następujący:

- Hanko-Gdynia , wtorek, 18.02.20 godz. 03:40;
- Gdynia-Hanko, środa, 19.02.20 godz. 07:00; 
- Hanko-Gdynia, czwartek, 20.02.20 godz. 11:00; 
- Gdynia-Hanko, piątek, 21.02.20 godz. 13:00.

Następnie planowany jest powrót do normalnego rozkładu.

Źródło:
[Finnlines]


 

Udostępnij