Tunel Mont Blanc: Utrudnienia w ruchu

Zakłócenia ruchu w tunelu Mont Blanc.

AKTUALIZACJA 26/08/21

We wrześniu 2021 z uwagi na przeprowadzane prace w tunelu Mont Blanc, tunel będzie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego w dniach:

 • 13 na 14 września 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
 • 14 na 15 września 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
 • 15 na 16 września 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
 • 16 na 17 września 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
 • 27 na 28 września 2021 w godz. 19:00-06:00 (11 godzin).

Z uwagi na wykonywane roboty w następujące noce ruch w tunelu odbywać się będzie wyłącznie po jednym pasie, w godzinach od 22:30 do 06:00 rano w dniach:

 • 6-9 września 2021,
 • 28-30 września 2021.

Ponadto, codziennie w godzinach 21:00-22:00 oraz 06:00-07:00 rano mogą wystąpić zakłócenia w ruchu z uwagi na zaplanowane w tym czasie konwoje.

Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.

Źródło: 
[TMB GEIE]


AKTUALIZACJA 20/08/21

Tunel Mont Blanc będzie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego w nocy:

 • z 23 na 24 sierpnia 2021 w godz. 23:30-06:00 (6 godzin 30 minut).

AKTUALIZACJA 06/08/21

Operator tunelu Mont Blanc zaktualizował informacje o zakłóceniach w ruchu tym tunelem, które wystąpią w sierpniu 2021.


W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi tunel pozostanie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego w dniach:

 • 10 na 11 sierpnia 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin).

Z uwagi na wykonywane roboty ruch w tunelu odbywać się będzie wyłącznie po jednym pasie w dniach:

 • 2-4 sierpnia 2021 w godzinach od 22:30 do 06:00,
 • 5 sierpnia 2021 w godzinach od 23:30 do 03:00,
 • 9 sierpnia 2021 w godzinach od 22:30 do 06:00,
 • 11-12 sierpnia 2021 w godzinach od 22:30 do 06:00.

Ponadto, w godzinie poprzedzającej całkowite zamknięcie dla ruchu oraz w godzinie po ponownym otwarciu tunelu, możliwe są niedogodności wynikające z ewentualnego przejazdu pojazdów pod eskortą.

Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.


AKTUALIZACJA 02/08/21

W sierpniu 2021 z uwagi na wykonywane roboty ruch w tunelu Mont Blanc odbywać się będzie wyłącznie po jednym pasie, w godzinach od 22:30 do 06:00 rano w dniach:

 • 2-4 sierpnia 2021,
 • 9-11 sierpnia 2021.

Ponadto, codziennie w godzinach 21:00-22:00 oraz 06:00-07:00 rano mogą wystąpić zakłócenia w ruchu z uwagi na zaplanowane w tym czasie konwoje.

Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.

Źródło: 
[TMB GEIE]


AKTUALIZACJA 28/07/21

Operator tunelu Mont Blanc poinformował, że najbliższej nocy, tj. z 28 na 29 lipca 2021 
ruch w tunelu odbywać się będzie wyłącznie po jednym pasie, w godzinach od 22:30 do 06:00 rano.


AKTUALIZACJA 29/06/21

W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi oraz ćwiczeniami bezpieczeństwa w tunelu Mont Blanc w miesiącu lipcu 2021, pozostanie on całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego w dniach:

 • 5 na 6 lipca 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin).

Z uwagi na wykonywane roboty ruch w tunelu odbywać się będzie wyłącznie po jednym pasie, w godzinach od 22:30 do 06:00 rano w dniach:

 • 6-8 lipca 2021.

Ponadto, codziennie w godzinach 21:00-22:00 oraz 06:00-07:00 rano mogą wystąpić zakłócenia w ruchu z uwagi na zaplanowane w tym czasie konwoje.

Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.

Źródło: 
[TMB GEIE]


AKTUALIZACJA 31/05/21

W czerwcu 2021 z uwagi na przeprowadzane prace w tunelu Mont Blanc, tunel będzie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego w dniach:

 • 7 na 8 czerwca 2021 w godz. 19:00-06:00 (11 godzin),
 • 8 na 9 czerwca 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
 • 10 czerwca godz 23:30 do 12 czerwca godz. 06:00 (30 godzin 30 minut),
 • 21 na 22 czerwca 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin).

Z uwagi na wykonywane roboty w następujące noce ruch w tunelu odbywać się będzie wyłącznie po jednym pasie, w godzinach od 22:30 do 06:00 rano w dniach:

 • 9 czerwca 2021,
 • 22-24 czerwca 2021.

Ponadto, codziennie w godzinach 21:00-22:00 oraz 06:00-07:00 rano mogą wystąpić zakłócenia w ruchu z uwagi na zaplanowane w tym czasie konwoje.

Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.

Źródło: 
[TMB GEIE]


AKTUALIZACJA 27/05/21

Otrzymaliśmy potwierdzenie od operatora tunelu, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, wskutek zmian w harmonogramie prac drogowych w terminach:

 • 27 maja godz. 23:30 do 29 maja godz. 06:00 (30 godzin 30 minut),
 • 31 maja na 1 czerwca w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut).

tunel Mont Blanc pozostanie otwarty dla ruchu.


AKTUALIZACJA 29/04/21

W maju 2021 kontynuowane będą prace drogowe związane z renowacją nawierzchni w tunelu Mont Blanc.

W związku z powyższym oraz wykonywanymi ćwiczeniami bezpieczeństwa 
tunel pozostanie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego w dniach:

 • 3 na 4 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 4 na 5 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 5 na 6 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 6 na 7 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 10 na 11 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 11 na 12 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 17 na 18 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 18 na 19 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 19 na 20 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 20 na 21 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 25 na 26 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 26 na 27 maja 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 27 maja godz. 23:30 do 29 maja godz. 06:00 (30 godzin 30 minut),
 • 31 maja na 1 czerwca w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut).

Powyższy harmonogram może ulec zmianie, jeżeli w trakcie prac wystąpią niespodziewane okoliczności.

Ponadto, w godzinie poprzedzającej całkowite zamknięcie dla ruchu oraz w godzinie po ponownym otwarciu tunelu, możliwe są niedogodności wynikające z ewentualnego przejazdu pojazdów pod eskortą.

Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.


AKTUALIZACJA 01/04/21

W kwietniu 2021 będą kontynuowane prace drogowe związane z renowacją nawierzchni w tunelu Mont Blanc.

W związku z powyższym oraz wykonywanymi ćwiczeniami bezpieczeństwa 
tunel pozostanie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego w dniach:

 • 8 na 9 kwietnia 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
 • 12 na 13 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 13 na 14 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 14 na 15 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 15 na 16 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 19 na 20 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 20 na 21 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 21 na 22 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 22 na 23 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 26 na 27 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 27 na 28 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 28 na 29 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut),
 • 29 na 30 kwietnia 2021 w godz. 19:30-06:00 (10 godzin 30 minut).

Z uwagi na wykonywane roboty ruch w tunelu odbywać się będzie wyłącznie po jednym pasie, w godzinach od 22:30 do 06:00 rano w dniach:

 • 7 kwietnia 2021.

Powyższy harmonogram może ulec zmianie, jeżeli w trakcie prac wystąpią niespodziewane okoliczności.

Ponadto, w godzinie poprzedzającej całkowite zamknięcie dla ruchu oraz w godzinie po ponownym otwarciu tunelu, możliwe są niedogodności wynikające z ewentualnego przejazdu pojazdów pod eskortą.

Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.


AKTUALIZACJA 03/03/21

Od marca do czerwca 2021 r w tunelu Mont Blanc zostaną odnowione 2 odcinki nawierzchni drogowej, o łącznej długości 1136 m.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii prace będą prowadzone głównie w nocy, a droga będzie ponownie otwierana następnego ranka.


W miesiącu marcu tunel pozostanie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego w dniach:

 • 15 na 16 marca 2021 w godz. 19:00-06:00 (11 godzin),
 • 27 na 28 marca 2021 w godz. 23:30-13:00 (13 godzin 30 minut),
 • 29 na 30 marca 2021 w godz. 22:00-06:00 (8 godzin).

Z uwagi na wykonywane roboty ruch w tunelu odbywać się będzie wyłącznie po jednym pasie, w godzinach od 22:30 do 06:00 rano w dniach:

 • 16-18 marca 2021.

Ponadto, w godzinie poprzedzającej całkowite zamknięcie dla ruchu oraz w godzinie po ponownym otwarciu tunelu, możliwe są niedogodności wynikające z ewentualnego przejazdu pojazdów pod eskortą.

Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.

 

Udostępnij