BIMCO uważa europejski system monitoringu statków za bezużyteczny

BIMCO wyraziła zaniepokojenie propozycją Komisji Europejskiej w sprawie monitoringu regulacji emisji CO2 ze statków.

BIMCO wyraziła zaniepokojenie propozycją Komisji Europejskiej w sprawie monitoringu regulacji emisji CO2 ze statków. System będzie wymagał raportowania informacji o ładunkach, który jest obecnie tajemnicą handlową.

BIMCO nieformalnie zgodził się w listopadzie z  rozporządzeniem EC w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) tworzący jednolity europejski system MRV. MRV miałby funkcjonować od 2018 roku w odniesieniu do statków powyżej 5 000 GRT korzystających z portów UE.

System zachowywałby neutralność wobec bandery statku i właściciela. Jednak BIMCO uważa, że system UE MRV stworzy dodatkowe obciążenia administracyjne dla żeglugi bez pozytywnego wpływu na środowisko, a ponadto może mieć negatywny wpływ na międzynarodowe porozumienia IMO w sprawie emisji.

Oprócz raportowania danych o emisji CO2 i odległości pokonywanych przez jednostki, rozporządzenie będzie wymuszało przekazanie informacji ze statków  związanych z przewożonym ładunkiem. BIMCO uważa, że stworzy to problem związany z wiarygodnością danych, poufnością i obowiązkami w zakresie sprawozdawczości.

Lars Robert Pedersen, Zastępca Sekretarza Generalnego uważa, że rozporządzenie UE MRV jest nieprzydane z punktu widzenia osiągnięcia międzynarodowego porozumienia w kluczowych kwestiach monitorowania CO2.

Porozumienie w sprawie rozporządzenie MRV musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Ministrów. Proces ten nie pociągnie jednakże za sobą żadnych zmian w szczegółach regulacji i powinien zostać sfinalizowany do stycznia 2015.

Poprzedni artykuł o MRV można przeczytać tutaj.

 

 

Udostępnij