Ekologia: Apel do sektora morskiego o redukcję emisji CO2

CSC uważa, że sektor morski musi działać szybko, w celu zwalczenia nadmiernej emisji dwutlenku węgla, aby utrzymać globalne ocieplanie poniżej 2 stopni Celsjusza.

The Clean Shipping Coalition (CSC) wzywa liderów branży przemysłu morskiego do wsparcia w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla w sektorze, jak i związanych z tym problemem armatorów, podczas brukselskiego spotkania European Shipping Week.

O  European Shipping Week  2015 można przeczytać tutaj.

CSC, organizacja pozarządowa działająca na rzecz czystej żeglugi, uważa, że sektor morski musi działać szybko, w celu zwalczenia nadmiernej emisji dwutlenku węgla, aby utrzymać globalne ocieplanie poniżej 2 stopni Celsjusza.

Poziom poniżej 2 stopni Celsjusza jest uważany za próg bezpieczeństwa, po przekroczeniu którego skutki klimatyczna mogą stać się nieodwracalne. Naukowcy uważają, że po przekroczeniu tej granicy dojdzie do nakręcenia sprężyny naturalnych mechanizmów, powodując dalsze napędzanie się zmian.

Z ubiegłorocznego, trzeciego, badania Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczącego poziomu emisji gazów cieplarnianych wynika, że przewidywana emisja wzrośnie do 250% do 2050 roku, zagrażając inicjatywom utrzymania globalnego ocieplenie poniżej niebezpiecznego poziomu. W związku z powyższym CSC wzywa państwa członkowskie UE i innych członków IMO do podpisania w maju tego roku wcześniejszego porozumienia w sprawie obowiązkowego raportowania spalania paliwa przez statki.

CSC apeluje też do przedstawicieli branży o przejrzyste przedstawianie efektywności energetycznej statków. Taka informacja, zdaniem CSC, pozwoli korzystającym z żeglugi morskiej w Europie i na całym świecie wskazać najbardziej efektywne statki i praktyki z nimi związane, co doprowadzi do wzrostu konkurencji, oszczędności paliwa i redukcji emisji.

John Maggs, Prezes CSC i doradca w Seas At Risk uważa, że grupy żeglugi morskiej wspierają wysiłki na rzecz promowania należytego zarządzania środowiskowego, ale teraz powinny też zjednoczyć się z organizacjami i państwami członkowskimi IMO, aby publicznie poprzeć w czasie spotkania w Paryżu cięcia emisyjne i niezbędne do ich podjęcia środki.

Zeszłoroczne badania emisji gazów cieplarnianych przez IMO, pokazują, że przewidywany wzrost popytu w żegludze morskiej zniweczy wszystkie działania podjęte w ramach poprawy efektywności ekologicznej statków.

W zeszłym miesiącu Komisja Europejska stwierdziła, że porozumienie klimatyczne, które zostanie zawarte w Paryżu w późniejszym okresie bieżącego roku, powinno obejmować 100% sektorów, w tym żeglugę morską. 

 

[Z mediow]

Udostępnij