Eurotunnel z ADRem: Deklaracja ładunku niebezpiecznego (DGD) online

Francuski operator obsługujący połączenie pomiędzy Calais a Folkestone wprowadza udogodnienia dla swoich klientów.

<strong>Eurotunnel z ADRem:</strong> Deklaracja ładunku niebezpiecznego (DGD) online

fot. Wikipedia

Zgodnie z najnowszymi informacjami na stronie www.eurotunnelfreight.com dostępna jest już możliwość składania deklaracji ładunku niebezpiecznego online (DGD), co pozwala uniknąć zbędnych procedur podczas odprawy.

To nie pierwsza zmiana w Eurotunnelu w ostatnich miesiącach. W czerwcu pisaliśmy o tym, że aby zwiększyć przepustowość terminali do 8 odjazdów na godzinę w godzinach szczytu wprowadzono automatyczny system odpraw.

Jak wypełnić deklarację ładunku niebezpiecznego online?

Przedstawiciele Eurotunnelu przygotowali przejrzysty przewodnik, jak wypełnić dokument DGD na stronie internetowej. Po założeniu konta i zalogowaniu się na www.eurotunnelfreight.com należy sprawdzić, czy numery UN, które posiadamy, są zgodne z wymaganiami systemu operatora. Jak wypełnić deklarację krok po kroku można też zobaczyć w video-przewodniku poniżej:

Film instruktażowy dostępny jest w pięciu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz duńskim.

Dangerous Goods Declaration: Co powinna zawierać morska deklaracja ADR?

Pełna deklaracja DGD powinna zawierać następujące informacje:

·  numer UN

·  aktualne odniesienie ładunku do konwencji ADR ( klasa, grupa pakowania i kod klasyfikujący, jeśli jest wymagany)

·  prawidłowa nazwę przewozową transportowanych towarów (łącznie z objętością i wagą)

·  szczegóły dotyczące opakowania (numer wraz z opisem)

·  ilość 

 

Deklaracja towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych, tzw. LQ (z angielskiego limited quantities) nie jest wymagana. Jednakże podczas odprawy na terminalu, pełna deklaracja ADR musi zostać zaprezentowana w odpowiednim Centrum Ładunkowym dla Kierowców.

Deklaracja załadowcy określa specyfikę towaru niebezpiecznego i zwykle dostarczana jest spedytorowi wraz z karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS ang. Material Safety Data Sheet).

Procedura odprawy ciężarówki z ładunkiem niebezpiecznym

Po wypełnieniu formularza w systemie deklaracja DGD jest ważna przez 96 godzin i do czasu odprawy może być modyfikowana dowolną liczbę razy. W przypadku, gdy nie są przewożone towary ADR, a ta informacja nie została usunięta z systemu, kierowca zostanie skierowany do kontroli w Centrum Kierowców.

Przypominamy, że przepisy klasyfikujące towary jako niebezpieczne Międzynarodowym Kodeksem Morskim IMDG, są bardziej restrykcyjne na morzu niż drogą lądową (konwencja ADR). Jeżeli zauważycie jakikolwiek numer UN przy towarze, w większości przypadków będzie to ładunek niebezpieczny na statku.

Jak szybko i bezproblemowo odprawić się na terminalu?

Aby usprawnić procedurę odprawy i uniknąć niepotrzebnych kontroli, obsługa Eurotunnelu prosi przewoźników o dopilnowanie, aby kierowcy przed wjazdem na terminal zapoznali się z procedurami deklaracji przewozu ładunków niebezpiecznych. Uprasza się także o to, by posiadali ze sobą jedynie deklarację ładunku niebezpiecznego (DGD), bez innych zbędnych dokumentów, które mogą wprowadzić obsługę w błąd i wydłużyć czas odprawy. Ponadto jeśli w danym momencie nie przewożą aktualnie towarów niebezpiecznych należy usunąć stosowne dane z konta na www.eurotunnelfreight.com

źródło: [EUROTUNNEL]

 

Opracowała:

A.Wojcińska

Promy24.com-min.png

Udostępnij