Uważaj! Łatwiej o blokadę na kole na drogach prowadzących do Dover

Rada Hrabstwa Kent (KCC) oraz rada dystryktu Ashford (ABC), przez które przechodzą drogi łączące port w Dover z centrum Londynu, łączą siły, aby ukrócić praktyki nielegalnego parkowania pojazdów ciężarowych na tych obszarach.

Procedura, która pozwoli władzom egzekwować przestrzeganie przepisów i nakładać mandaty na kierowców została ustalona we współpracy z brytyjskim ministerstwem transportu (DfT).

Członkowie rady wymienionych rejonów oraz ministerstwa transportu wspólnie przygotowali projekt zmian w obecnych przepisach dotyczących nielegalnego parkowania samochodów ciężarowych. Dzięki temu zaistnieje realna możliwość nakładania blokad na koła już za pierwsze wykroczenie przeciwko obowiązującym w tym względzie przepisom.

Pomimo, że od 2004 obowiązywał zakaz parkowania ciężarówek w Orbital Park oraz Ashford Business Park w Sevington, egzekwowanie przestrzegania przepisów było utrudnione ze względu na ograniczony dostęp do danych dotyczących zarejestrowanych zagranicznych właścicieli pojazdów. To w praktyce oznaczało, że aby móc ściągać kary należało zatrudnić europejskie agencje, które byłyby w stanie namierzyć kierowców.

Matthew Balfour, członek Rady Hrabstwa Kent do spraw transportu, potwierdził, że dzięki wprowadzonym zmianom zaistnieje natychmiastowa możliwość egzekwowania zapłaty mandatów za usunięcie blokady. Dodał, że współpraca z lokalnymi władzami umożliwi skuteczne działanie, co ułatwi życie mieszkańcom.

Balfour podkreślił, że będzie obowiązywał całkowity zakaz parkowania w godzinach nocnych wzdłuż autostrady A20 pomiędzy obwodnicą Charing i Drovers, a także w okolicznej strefie przyległych dróg, aby zapobiec dalszemu ruchowi ciężarówek w tym rejonie.

Nowe zasady weszły w życie 30 października. Policja w Kent miała za zadanie wspierać tę inicjatywę w pierwszym tygodniu jej funkcjonowania.
O wprowadzeniu zakazów i konsekwencjach poinformowane zostały władze Eurotunelu oraz portu w Dover.

Członek rady dystryktu Ashford, Brad Bradford zapewnił, że pomimo że na obszarze hrabstwa Kent jest wiele miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych, w szczególności w Ashford zaobserwowano wiele nielegalnie zaparkowanych nocą ciężarówek na drogach bocznych oraz drogach dojazdowych do zakładów.

Dodał, że Rada Hrabstwa Kent (KCC) zdecydowała się na współpracę z władzami Ashford z uwagi na doświadczenie w tym zakresie i wyraził nadzieję, że praca nad wprowadzeniem nowych procedur zakończy się sukcesem, podobnie jak pilotażowa akcja zakładania blokad przeprowadzona w 2015 roku.

Inicjatywa ma na celu pokazanie, że egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących parkowania będzie efektywne i każdy, kto zignoruje zakazy poniesie tego konsekwencje. Bradford wyraził także nadzieję, że takie działanie poprawi sytuację mieszkańców regionu oraz przedsiębiorstw mających siedziby w okolicy autostrady A20.

Zakaz obejmuje następujące strefy:
• A20 pomiędzy Charing i Ashford
• Wotton Road
• Ellingham Industrial Estate
• The Orbital Park, Sevington
• Ashford Business Park, Sevington

Zakaz obowiązuje pomiędzy 20:00 a 7:00 od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w soboty i niedziele, w strefach przemysłowych.

Przypominamy, że PROMY24.COM są oficjalnym przedstawicielem w Polsce linii P&O Ferries, oferujących przewozy promowe pomiędzy Dover a położonym we Francji Calais.

Opracowała:

A.Wojcińska
Promy24.com-min.png

Udostępnij