7 najczęstszych powodów odmów przewozu ADR na promie

Nie tak dawno pisaliśmy o tym, jak krok po kroku wypełnić deklarację ładunku niebezpiecznego. Okazuje się jednak, że występują różnice pomiędzy wytycznymi ADR i Kodeksem IMDG.

7 najczęstszych powodów odmów przewozu ADR na promie

fot. cez.glogow.pl

 

Dotyczą one między innymi wymagań związanych z punktami zapłonu, deklaracji dla towarów przewożonych w ograniczonych  ilościach nazewnictwa dla zanieczyszczeń morskich, certyfikatu pakowania kontenera / pojazdu i różnic między numerami ONZ, zwłaszcza w odniesieniu do kwasów i zasad. Mamy dla Was wskazówki od DFDS, jak nie pogubić się w tych oznaczeniach i wytycznych.

Przyczyny odmów przewozu ADR

W ostatnich miesiącach obserwuje się coraz więcej odmownych decyzji dotyczących przewozu ładunków niebezpiecznych. Przyjrzyjmy się ich najczęstszym przyczynom i zastanówmy się, jak im zapobiec.


1. Błędy wypełnienia Świadectwa Pakowania kontenera/pojazdu

Poprawnie wypełnione zaświadczenie pakowania zawiera nazwisko pakującego, datę oraz podpis. Ten dokument musi wypełnić osoba, która zapakowała towary na pojazd i jest odpowiedzialna za załadunek. Dotyczy to zarówno załadunku kontenera jak i pojazdu na prom.


2. Błędy wypełnienia Deklaracji Ładunku Niebezpiecznego

Minimalna wymagana ilość informacji na deklaracji ładunku niebezpiecznego to data i podpis nadawcy. Musi je wypełnić koniecznie osoba, która wypisywała DGN, czyli nadawca ładunku. 
Jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona deklaracja? Sprawdzisz TUTAJ.


3. Temperatura zapłonu zbyt niska dla PGIII

Grupa pakowania III ma zwykle minimalną temperaturę zapłonu 23 ° C. Jeśli jednak lepkość produktu spełnia wymagania określone w IMDG 2.3.2.2, akceptowalne jest także wpisanie temperatury zapłonu poniżej 23 ° C. Jeżeli towary spełniają wymagania określone w 2.3.2.2, muszą one zawierać adnotację „Zgodnie z IMDG 2.3.2.2” w DGN. Wtedy odpowiednie służby będą mogły zaakceptować obciążenie z punktem zapłonu poniżej 23 ° C. Jeśli powyższe nie jest podane w DGN lub jeśli produkt nie spełnia wymogów określonych w IMDG 2.3.2.2, wówczas deklaracja ładunku zostanie odrzucona.


4. Jedna waga dla wielu numerów UN

Oddzielne wagi i informacje o opakowaniu muszą być wymienione dla każdej właściwej nazwy przewozowej, numeru UN i grupy opakowaniowej. Ważne jest, aby każda prawidłowa nazwa przewozowa, numer UN i grupa opakowaniowa posiadały osobne informacje o wadze i opakowaniu. Jeśli nie można tego ustalić, deklaracja zostanie odrzucona.


5. Brak deklaracji ładunku niebezpiecznego

O ile produkt nie jest wyłączony z Kodeksu IMDG, należy przedstawić w pełni wypełnioną i podpisaną Deklarację Towarów Niebezpiecznych oraz Świadectwo Pakowania Kontenerów / Pojazdów, które są zgodne z Rozdziałem 5.4 Kodeksu IMDG, dla wszystkich niebezpiecznych towarów.

Jeśli nie można ustalić, że produkt nie jest niebezpieczny, ładunek zostanie odrzucony do momentu dostarczenia wypełnionego DGN.


6. Brak wszystkich wymaganych informacji na DGN

Każdy towar niebezpieczny musi być opisany minimalną wymaganą liczbą danych na deklaracji, zgodnie z IMDG 5.1.4.1. Są to:

- Numer UN

- Prawidłowa nazwa przewozowa (uzupełniona o poprawną nazwę techniczną produktu, jeśli to konieczne)

- Klasa podstawowa (w tym podział *)

- Dowolny subrisk (y) *

- Grupa pakowania *

- Nazwa techniczna *

- Informacje o opakowaniu i wadze.

* Jeśli dotyczy.


W przypadku braku wymaganych informacji deklaracja zostanie odrzucona. Poprawiony DGN musi zostać dostarczony przed zatwierdzeniem wysyłki.

7. Przewóz towarów klasy 1.4 w zamkniętej jednostce transportowej

Towary klasy 1.4 różnią się w zależności od tego, jak muszą być transportowane – dotyczy to zwłaszcza klasy 1.4C, 1.4G i 1.4D. Muszą być wysłane w zamkniętej jednostce transportowej i i ich waga jest ograniczona do 10 kg na statek. Formularz jednostki transportu zamkniętego (CTU) musi zostać wypełniony przed wysyłką.


Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Ciebie przydatne. Jeśli jednak masz więcej pytań odnośnie tego tematu, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta.

Czytaj więcej o DGN

Jak wypełnić DGN krok po kroku?

Przewóz siana i słomy drogą morską

Eurotunnel z ADR-em [Deklaracja Online]

 

Żródło: [DFDS]

Opracowała:
A.Wojcińska
Promy24.com-min.png

Udostępnij